VIGÁNTPETEND TELEPÜLÉS HONLAPJA

Meghívó a 2018. december 11-i rendes nyilvános testületi ülésre

2018. december 04.

Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete

2018. december 11-én (kedden ) 18 órai kezdettel

rendes nyilvános ülést tart , melyre tisztelettel meghívom.

Ülés helye: Kultúrház Vigántpetend, Petőfi u.18.

Napirend előtt:
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott hatáskörben hozott döntésekről, fontosabb intézkedésekről

Napirend:
1./ Beszámoló a Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi munkájáról
Előadó: Takács Lászlóné jegyző

2./ Tájékoztató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó kötelező helyi közszolgáltatás tapasztalatairól
Előadó: Győriványi Dániel polgármester

3./ Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. évi Munkaterve
Előadó: Győriványi Dániel polgármester

4./ Vegyes, aktuális ügyek
a.) 2019. évre szóló belső ellenőrzési terv elfogadása
Előadó: Győriványi Dániel polgármester

Vigántpetend, 2018. december 3.

Győriványi Dániel
polgármester

Az előterjesztések itt olvashatóak.

 

Kérelem a kutak fennmaradási engedélyéhez

2018. október 31.

Letölthető a KÉRELEM a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó kutak vízjogi üzemeltetési és fennmaradási engedélyezési eljáráshoz.

Innen tölthető le:  https://www.vigantpetend.hu/onkormanyzat/dokumentumok/

Meghívó a 2018. október 17-i Óvodai Intézményfenntartó Társulás rendkívüli nyilvános testületi ülésre

2018. október 11.

Monostorapáti és Hegyesd Községek Óvodai Intézményfenntartó Társulása

2018. október 17-én (szerdán) 18 órai

kezdettel rendkívüli nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Művelődési Ház Monostorapáti, Petőfi u.12.

N a p i r e n d :
1./ Mesevirág Óvoda és Bölcsőde óvodavezető megbízása
Előadó: Takács Péter társulási tanács elnöke

2./ Bölcsődei szolgáltatás biztosítására feladat-ellátási szerződés megkötése
Előadó: Takács Péter társulási tanács elnöke

Megjelenésére a napirend fontossága miatt feltétlen számítok!

Monostorapáti, 2018. október 2.

Takács Péter
társulási tanács elnöke

Az  előterjesztések itt olvashatóak

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019

2018. október 05.

Vigántpetend Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával
együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2019. évre
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára

“A” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

“B” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

NYILATKOZAT

MELLÉKLET