VIGÁNTPETEND TELEPÜLÉS HONLAPJA

Meghívó a 2019. május 21-i rendes nyilvános testületi ülésre

2019. május 14.

Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete

2019. május 21-én (kedden) 18 órai kezdettel

rendes nyilvános ülést tart , melyre tisztelettel meghívom.

Ülés helye: Többfunkciós Közösségi Ház, Kossuth u.32.

Napirend:
1./ Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. évi költségvetésének zárszámadása
Előadó: Győriványi Dániel polgármester

2./ Vigántpetend Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelet tervezete a településkép védelméről szóló 3/2018.(III.31.)önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Győriványi Dániel polgármester

3./ Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak átfogó értékelése
Előadó: Győriványi Dániel polgármester

4./ Vegyes, aktuális ügyek.
a.) Belső ellenőrzés összefoglaló jelentésének elfogadás
b.) Adatvédelmi tisztviselő biztosítására szolgáltatási ajánlat
Előadó: Győriványi Dániel polgármester

Vigántpetend, 2019. május 14.

Győriványi Dániel
polgármester

Az előterjesztések itt olvashatóak.

Meghívó a 2019. május 15-i Óvodai Intézményfenntartó Társulása ülésére

2019. május 11.

Monostorapáti és Hegyesd Községek Óvodai Intézményfenntartó Társulása

2019. május 15-én (szerdán ) 18,30 órai

kezdettel rendes nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal Tanácsterme
(8296 Monostorapáti, Petőfi u.123.)

Napirend:
1./ Mesevirág Óvoda és Bölcsőde 2018. évi költségvetésének zárszámadása
Előadó:
Takács Péter társulási tanács elnöke
Váradi Anita óvodavezető

2./ Monostorapáti és Hegyesd községek Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2018. évi költségvetésének zárszámadása
Előadó: Takács Péter társulási tanács elnöke
Váradi Anita óvodavezető

3./ Mesevirág Óvoda és Bölcsőde 2019. évi költségvetésének módosítása
Előadó:
Takács Péter társulási tanács elnöke
Váradi Anita óvodavezető

4./ Monostorapáti és Hegyesd községek Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2019. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Takács Péter társulási tanács elnöke

5./ Mesevirág Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatának, Nevelési Programjának, valamint Házirendjének elfogadása.
Előadó:
Takács Péter társulási tanács elnöke
Váradi Anita óvodavezető

6./ Mesevirág Óvoda és Bölcsőde óvodavezető munkakörre pályázat kiírása
Előadó: Takács Péter társulási tanács elnöke

Megjelenésére a napirend fontossága miatt feltétlen számítok!

Monostorapáti, 2019. május 6.

Takács Péter
társulási tanács elnöke

Az előterjesztések itt olvashatóak.

Meghívó a 2019. május 15-i együttes nyilvános testületi ülésre

2019. május 11.

Monostorapáti község Önkormányzatának Képviselőtestülete, Hegyesd község Önkormányzatának Képviselőtestülete, Kapolcs község Önkormányzatának Képviselőtestülete, Sáska község Önkormányzatának Képviselőtestülete, Taliándörögd község Önkormányzatának Képviselőtestülete, Vigántpetend község Önkormányzatának Képviselőtestülete nevében Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Tv. 45. §- a alapján – együttes nyilvános testületi ülést összehívjuk.

Az ülés helye: Monostorapáti Közös Önkormányzatai Hivatal Tanácsterme
Monostorapáti,Petőfi utca 123.

Az ülés ideje: 2019. május 15.-én /szerdán / 18 órakor

N a p i r e n d :
1./ Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének zárszámadása
Előadó: Takács Lászlóné jegyző

2./ Köztisztviselők illetményalapjának emeléséhez nyújtott támogatás felhasználása
Előadó: Takács Lászlóné jegyző

Monostorapáti, 2019. május 2.

Az előterjesztések itt olvashatóak.