VIGÁNTPETEND TELEPÜLÉS HONLAPJA

A VIGÁNTPETENDI HAJLILIOM

2018. március 23.
  1. Nagyböjt ideje van…

… a Nagyböjt előkészület a Húsvétra, a keresztény vallások egyik legnagyobb ünnepére.

A léleképítés mellett a közelgő ünnepre hagyományaink számbavételére is kerítsünk sort!

A népi hagyományban sokféle módon ünneplik, köszöntik e szép tavaszi napot.

Kis falunkban, Vigántpetenden legalább másfél évszázada a „zöldág-járás” népi szokáscsoportba tartozó HAJLILIOM elnevezésű éneklős-vonulós játék elmaradhatatlan Húsvét délutánján. Csak komoly időjárási akadály miatt került időnként Pünkösdre.

A Hajliliom-ra büszkék lehetnek a „mindenkori” petendi lányok, hiszen anyáink, nagyanyáink… élő örökségét vittük, és viszik a mai napig is tovább. A falu szülöttei, lakói is mindannyian magukénak érzik a népszokást. A fiúk követték-követik a lányok sorát, a kapukban pedig mindenki érdeklődve várta, mikor haladnak el előttük a lányok.

A népszokást az itt lakók a mai napig is tartják. Ugyan – a falu lélekszámával arányban – a lányok száma is alaposan lecsökkent, de kibővülnek az elszármazottak lányaival-unokáival. Így hagyománnyá is vált, hogy erre az ünnepre az anyák, nagyszülők lányaikkal, unokáikkal térnek HAZA, akik – előzőleg az éneket begyakorolva – beállnak a sorba, és együtt vonulnak a helyiekkel, lélekben petendiekké válva.

A teljes dokumentum PDF formátumban itt olvasható!

Meghívó a 2018. március 27-i rendes nyilvános testületi ülésre

2018. március 21.

Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete

2018. március 27-én (kedden ) 18 órai kezdettel

rendes nyilvános ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Ülés helye: Többfunkciós Közösségi Ház Vigántpetend, Kossuth u.34.

Napirend előtt: Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott hatáskörben hozott döntésekről, fontosabb intézkedésekről

Napirend:
1./ Településképi rendelet elfogadása
Előadó: Győriványi Dániel polgármester

2./ Tájékoztató Vigántpetend Jövőjéért Alapítvány munkájáról
Előadó: Bácsi Károly kuratórium elnöke

3./ Közbeszerzési Terv elfogadása
Előadó: Győriványi Dániel polgármester

4./ Vegyes, aktuális ügyek
a.) Tájékoztató törvényességi felhívásról
b.) Veszprém Megyei Falugondnoki Egyesület támogatási kérelme
Előadó: Győriványi Dániel polgármester

Megjelenésére feltétlen számítok!

Vigántpetend, 2018. március 20.

Győriványi Dániel
polgármester

Az  előterjesztések itt olvashatóak

Óvodavezetői pályázat

2018. március 09.

Monostorapáti és Hegyesd Községek Óvodai lntézményfenntartó Társulása
a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.§ alapján pályázatot hirdet
Monostorapáti Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda
Óvodavezető (magasabb vezető)
munkakör betöltésére

A pályázat részletes leírása itt olvasható. (PDF formátumban)

Meghívó a 2018. február 13-i rendes nyilvános testületi ülésre

2018. február 07.

Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete

2018. február 13.-án (kedden) 18 órai kezdettel

rendes nyilvános ülést tart , melyre tisztelettel meghívom.

Ülés helye: Többfunkciós Közösségi Ház Vigántpetend, Kossuth u. 34.

Napirend:
1./ Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II.20.)önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Győriványi Dániel polgármester

2./ Vigántpetend község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének elfogadása
Előadó: Győriványi Dániel polgármester

3./ Vegyes, aktuális ügyek.
a.) Törvényességi felhívás Településképi Rendelet megalkotása ügyében
b.) Kötelező felvételt biztosító általános iskola körzethatár véleményezés
c.) HEP. felülvizsgálata
d.) A Völgy Turisztikai Egyesület tevékenységéről beszámoló
e.) Polgárőr Egyesület Kapolcs támogatási kérelme
Előadó: Győriványi Dániel polgármester

Vigántpetend , 2018. február 5.

Győriványi Dániel
polgármester

 

Az  előterjesztések itt olvashatóak