VIGÁNTPETEND TELEPÜLÉS HONLAPJA

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019

2018. október 05.

Vigántpetend Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával
együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2019. évre
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára

“A” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

“B” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

NYILATKOZAT

MELLÉKLET

Meghívó a 2018. október 09-i rendes nyilvános testületi ülésre

2018. október 02.

Vigántpetend község Önkormányzatának Képviselőtestülete

2018. október 9-én /kedden/ 18 órai kezdettel

rendes nyilvános ülését tart, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Többfunkciós Közösségi Ház Vigántpetend, Kossuth u.34.

Napirend előtt:
Tájékoztató a lejárt határidejű határozat végrehajtásáról, átruházott hatáskörben hozott döntésekről, két ülés között tett fontosabb intézkedésekről.

Napirend:
1./ Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelet tervezete a természetbeni ellátásban nyújtott szociális célú tűzifa juttatásról szóló 6/2013.(XI.30. önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Győriványi Dániel polgármester

2./ Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelet tervezete Vigántpetend község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 2/2005.(II.18) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Győriványi Dániel polgármester

3./ Beszámoló a közrend, közbiztonság helyzetéről
Előadó: Szöllősi Péter körzeti megbízott

4./ Beszámoló a Polgárőr Egyesület Kapolcs tevékenységéről
Előadó: Korponai László egyesület elnöke

5./ Beszámoló az egészségügy helyzetéről
Előadó: dr. Tóth József háziorvos

6./ Vegyes, aktuális ügyek
a.) Iskolai körzethatár véleményezése
Előadó: Győriványi Dániel polgármester

Vigántpetend , 2018.szeptember 24.

Győriványi Dániel
polgármester

Az előterjesztések itt olvashatóak.

Téli rezsicsökkentés

2018. augusztus 14.

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről szóló 1364/2018. (VII. 27.) Korm. határozat alapján

2018. október 15-ig (határidő elmulasztása jogvesztő) kérelmet lehet benyújtani a helyi önkormányzathoz egyszeri természetbeni támogatásra.

Kizárólag elektromos fűtési móddal rendelkező háztartások nem jogosultak az igénybejelentésre.

Igénybejelentő nyilatkozat a Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatalban, ügyfélfogadási helyeken átvehető, illetve a honlapról letölthető.

Monostorapáti, 2018. augusztus 13.

Takács Lászlóné
jegyző

A tájékoztató PDF formátumban itt olvasható.

Az igénybejelentő nyilatkozat innen tölthető le.