VIGÁNTPETEND TELEPÜLÉS HONLAPJA

Közös Hivatal

Magyarország Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXV.  törvény (A továbbiakban Mötv.) 85. § (1) bekezdésében foglaltak alapján

Monostorapáti  község Önkormányzatának  Képviselő-testülete,
melynek székhelye: 8296  Monostorapáti, Petőfi utca 123.

Hegyesd község Önkormányzatának  Képviselő-testülete,
melynek  székhelye: 8296 Hegyesd, Zrínyi utca 1.

Kapolcs  község Önkormányzatának Képviselő-testülete,
melynek székhelye:  8294 . Kapolcs, Kossuth utca  62. 

Sáska  község Önkormányzatának Képviselő-testülete,
melynek székhelye 8308 Sáska, Rákóczi utca 4. 

Taliándörögd község Önkormányzatának Képviselő-testülete,
melynek székhelye 8295 Taliándörögd, Kossuth utca 39.

Vigántpetend község Önkormányzatának Képviselő-testülete, 
melynek székhelye 8293 Vigántpetend, Kossuth utca 32. 

2012. ovember 15-én létrehozták a Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatalt.

A Hivatal neve: Monostorapáti  Közös Önkormányzati Hivatal

Székhelye: 8296 Monostorapáti, Petőfi u.123.

Telefon: 06/87/435-055, 06/87/535-005,

Fax: 06/87/435-055

e-mail: mapatik@hu.inter.net

Honlap: www.monostorapati.hu 

Kirendeltsége:Taliándörögdi  Kirendeltség

8295 Taliándörögd, Kossuth u.39.

Telefon: 06/87/437-039, 06/87/535-037

Fax: 06/87/437-039

e-mail:t.dorogd.@vazsonycom.hu

Honlap: www.taliandorogd.hu

Ügyfélfogadási helyszíne:    8296 Hegyesd, Zrínyi utca 1.                 87/435-038

                                               8294 Kapolcs, Kossuth utca 62.            87/437-029

                                               8308 Sáska, Rákóczi utca 4.                  87/510-344

                                               8293 Vigántpetend, Kossuth utca 32.   87/437-060

A Hivatal ügyfélfogadási rendje:

 A hivatal székhelyén Monostorapátiban (8296 Monostorapáti, Petőfi u.123.)

Taliándörögdi  Kirendeltségen (8295. Taliándörögd, Kossuth u.39.)

 hétfő, kedd, csütörtök:  7,30 órától 12 óráig,  12,30 órától 16 óráig (ebédidő: 12 órától 12,20 óráig)

pénteken: 7,30 órától 13,30 óráig                    

 Az ügyfélfogadási helyeken:

település ügyfélfogadási idők
Hegyesd, Zrínyi u.1. péntek 9: 00 – 10: 00
Kapolcs,Kossuth u.62. hétfő: 8:00 – 10: 00
Vigántpetend,Kossuth u.32. hétfő: 10: 00 – 12:00
Sáska, Rákóczi u.4. csütörtök 14: 00 – 16: 00

 A jegyző ügyfélfogadási ideje:

  • hétfő, kedd, csütörtök:   9: 00 – 16: 00
  • péntek: 9:00-  13,30

helye: – a Hivatal székhelye, kivéve:

– Minden hónap első hétfő: a Taliándörögdi  Kirendeltségen : 8:00-10:00

– Kapolcs ügyfélfogadási helyen: minden hónap első  hét szerda: 8.00-10:00

– Vigántpetend ügyfélfogadási helyen: minden hónap első  hét szerda: 10:00-12:00

– Sáska ügyfélfogadási helyen: minden hónap második páratlan kedd: 8:00-10:00

– Hegyesd minden hónap első kedd:  8:00-10:00

A Hivatal ügyintézőinek elérhetősége ügykörönként:

Jegyző: dr. Varga András
E-mail: mapatik@hu.inter.net
Telefon: 06-87/435-055, 06-87/535-055

Jegyző helyettese:  Török Andrea pénzügyi vezető
E-mail: mapatik@hu.inter.net
Telefon: 06-87/435-055, 06-87/535-055

Pénzügyi ügyintéző: Gábris Rita

Pénzügyi-adóügyi ügyintéző: Törökné Varga Tímea

Pénzügyi-adóügyi ügyintéző: Kammerer Bernadett

Kereskedelem, szálláshely ügyintéző: Domonkos Istvánné

Hagyatéki ügyintéző: Szaller Zoltánné

Igazgatási ügyintéző: Molnár Andrea

Mezőgazdasági, népesség nyilvántartási ügyintéző: Kamondi Eszter

Szociális ügyintéző: Czverencz Csabáné

Anyakönyvvezető: Szaller Zoltánné, Czverencz Csabáné, Domonkos Istvánné

E-mail: mapatik@hu.inter.net

Telefon: 06-87/435-055, 06-87/535-055

Anyakönyvi, mezőgazdasági, népességnyilvántartási ügyintő: Bőczi Brigitta előadó

email:mapatik@hu.inter.net; boczi.brigi@gmail.com

Telefon: 06/87/435-055/18 mell., 06/87/535-005

Szervezeti struktúra

a Hivatal létszáma 11 fő, melyből

– 1 fő: jegyző

– 1 fő: szociális és gyermekvédelmi ügyintéző

– 1 fő: kereskedelmi, szálláshely  ügyintéző

– 2 fő: adóügyi ügyintéző

– 1 fő  anyakönyv ügyintéző

– 1 mezőgazdasági ügyintéző

– 3 fő: pénzügyi, gazdálkodási  ügyintéző

– 1 fő titkársági, ügyviteli ügyintéző

 Felügyeleti szerv

Veszprém Megyei Kormányhivatal

 8200 Veszprém Megyeház tér 1.

Telefon: 06/88/579-300

Fax: 06/88/579-349

E-mail: hivatal@vemkh.gov.hu

Tevékenységek

A Hivatal jogszabályban meghatározott közfeladata:Az önkormányzatok működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása. Közreműködés az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködésének összehangolásában.

 A Hivatal alaptevékenysége: Ellátja a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban a számára meghatározott feladatokat  Monostorapáti, Hegyesd, Kapolcs, Sáska, Taliándörögd, Vigántpetend  települések vonatkozásában.

 

  A költségvetési szerv fő tevékenysége                  8411 Általános közigazgatás

 

  A költségvetési szerv közfeladata és alaptevékenysége  államháztartás szakfeladat rendje szerinti   megjelölése:

     Tevékenység megnevezése Szakfeladat

 

     Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási     tevékenysége 841126-1
     Önkormányzati jogalkotás 841112-1
     Országgyűlési képviselő-választásokhoz kapcsolódó tevékenységek 841114-1
     Önkormányzati  képviselő-választásokhoz kapcsolódó tevékenységek 841115-1
     Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó    tevékenységek 841116-1
     Európai parlamenti képviselő-választáshoz kapcsolódó tevékenységek 841117-1
     Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek 841118-1
     Területi ált. végrehajtó igazgatási tevékenység 841124-1
     Adó, illeték kiszabása, beszedése 841133-1
     Statisztikai tevékenység 841173-1
     Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 841907-9

     Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás                                                                821900-1

 

    A költségvetési szerv államháztartási szakágazati besorolása:

 Helyi önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 841105          

Vállalkozási tevékenysége:A költségvetési szerv  vállalkozási tevékenységet nem folytat

 

A Hivatal alaptevékenységét elsősorban a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, az alapító önkormányzatok Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendeletei, igazgatási tevékenységeinek körét az ágazati jogszabályok, igazgatási tevékenységének eljárási szabályait a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény, gazdálkodását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet  szabályozza.

Nincs olyan gazdálkodó szervezet, mely fölött a Hivatal tulajdonosi, alapítói jogokat gyakorolna.

A Hivatalhoz rendelt más költségvetési szervek:

– Monostorapáti Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda

– Taliándörögdi Napköziotthonos Óvoda