VIGÁNTPETEND TELEPÜLÉS HONLAPJA

Meghívó a 2019. december 11-i Óvodai Intézményfenntartó Társulás ülésre

2019. december 06.

Monostorapáti és Hegyesd Községek Óvodai Intézményfenntartó Társulása

2019. december 11-én (szerdán ) 18 órai

kezdettel rendes nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal Tanácsterme
(8296 Monostorapáti, Petőfi u.123.)

Napirend:
1./ Monostorapáti és Hegyesd községek Óvodai Intézményfenntartó Társulás elnökének megválasztására javaslat
Előadó: Takács Péter gesztor önkormányzat polgármestere

2./ Monostorapáti és Hegyesd községek Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2019. évi költségvetésének módosítása
Előadó: társulási tanács elnöke

3./ Mesevirág Óvoda és Bölcsőde 2019. évi költségvetésének módosítása
Előadó: társulási tanács elnöke
Váradi Anita óvodavezető-helyettes

4./ Mesevirág Óvoda és Bölcsőde Önköltség Számítási Szabályzat elfogadása.
Előadó: társulási tanács elnöke
Váradi Anita óvodavezető-helyettes

5./ Mesevirág Óvoda és Bölcsőde humánerőforrás-fejlesztés
Előadó: társulási tanács elnöke
Váradi Anita óvodavezető-helyettes

6./ Munkamegosztási megállapodás jóváhagyása
Előadó: társulási tanács elnöke

7./ Mesevirág Óvoda és Bölcsőde beiratkozás- és nyitva tartás idejének meghatározása
Előadó: társulási tanács elnöke

Monostorapáti, 2019. december 2.
Takács Péter
polgármester

Az előterjesztések itt olvashatóak.

Meghívó a 2019. november 19-i rendes nyilvános testületi ülésre

2019. november 14.

Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete

2019. november 19-én (kedden) 18 órai kezdettel

rendes nyilvános ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Ülés helye: Kultúrház Vigántpetend, Kossuth utca 55.

Napirend előtt:
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott hatáskörben hozott döntésekről, fontosabb intézkedésekről

Napirend:
1./ Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete rendelet tervezete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról
Előadó: Győriványi Dániel polgármester

2./ Beszámoló a Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi munkájáról
Előadó: Takács Lászlóné jegyző

3./ Tájékoztató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó kötelező helyi közszolgáltatás tapasztalatairól
Előadó: Győriványi Dániel polgármester

4./ Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. évi Munkaterve
Előadó: Győriványi Dániel polgármester

5./ Vegyes, aktuális ügyek
a.) 2020. évre szóló belső ellenőrzési terv elfogadása
b.) Turisztikai szakember foglalkoztatásának költsége
c.) Digitális térkép megrendelése
d.) Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás jóváhagyása
Előadó: Győriványi Dániel polgármester

Vigántpetend, 2019. november 7.

Győriványi Dániel
polgármester

Az előterjesztések itt olvashatóak.

Meghívó Közmeghallgatásra – 2019. november 19-én

2019. november 14.

Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete

2019. november 19-én (kedden) 17 órai kezdettel

közmeghallgatást tart, melyre tisztelettel meghívom.

Ülés helye: Kultúrház Vigántpetend, Kossuth utca 55.

Napirend:
1./ Beszámoló az önkormányzat éves gazdálkodásáról, fontosabb intézkedésekről
Előadó: Győriványi Dániel polgármester

2./ Beszámoló a falugondnok munkájáról
Előadó: Ács Szilvia falugondnok

Vigántpetend, 2019. november 13.

Győriványi Dániel
polgármester