VIGÁNTPETEND TELEPÜLÉS HONLAPJA

Meghívó a 2018. október 09-i rendes nyilvános testületi ülésre

2018. október 02.

Vigántpetend község Önkormányzatának Képviselőtestülete

2018. október 9-én /kedden/ 18 órai kezdettel

rendes nyilvános ülését tart, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Többfunkciós Közösségi Ház Vigántpetend, Kossuth u.34.

Napirend előtt:
Tájékoztató a lejárt határidejű határozat végrehajtásáról, átruházott hatáskörben hozott döntésekről, két ülés között tett fontosabb intézkedésekről.

Napirend:
1./ Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelet tervezete a természetbeni ellátásban nyújtott szociális célú tűzifa juttatásról szóló 6/2013.(XI.30. önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Győriványi Dániel polgármester

2./ Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelet tervezete Vigántpetend község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 2/2005.(II.18) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Győriványi Dániel polgármester

3./ Beszámoló a közrend, közbiztonság helyzetéről
Előadó: Szöllősi Péter körzeti megbízott

4./ Beszámoló a Polgárőr Egyesület Kapolcs tevékenységéről
Előadó: Korponai László egyesület elnöke

5./ Beszámoló az egészségügy helyzetéről
Előadó: dr. Tóth József háziorvos

6./ Vegyes, aktuális ügyek
a.) Iskolai körzethatár véleményezése
Előadó: Győriványi Dániel polgármester

Vigántpetend , 2018.szeptember 24.

Győriványi Dániel
polgármester

Az előterjesztések itt olvashatóak.

Téli rezsicsökkentés

2018. augusztus 14.

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről szóló 1364/2018. (VII. 27.) Korm. határozat alapján

2018. október 15-ig (határidő elmulasztása jogvesztő) kérelmet lehet benyújtani a helyi önkormányzathoz egyszeri természetbeni támogatásra.

Kizárólag elektromos fűtési móddal rendelkező háztartások nem jogosultak az igénybejelentésre.

Igénybejelentő nyilatkozat a Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatalban, ügyfélfogadási helyeken átvehető, illetve a honlapról letölthető.

Monostorapáti, 2018. augusztus 13.

Takács Lászlóné
jegyző

A tájékoztató PDF formátumban itt olvasható.

Az igénybejelentő nyilatkozat innen tölthető le.

Meghívó a 2018. augusztus 15-i rendes nyilvános testületi ülésre

2018. augusztus 11.

Vigántpetend község Önkormányzatának Képviselőtestülete

2018. augusztus 15.-én /szerdán/ 9 órai kezdettel

rendes nyilvános ülését tart, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal Monostorapáti, Petőfi u.123.

N a p i r e n d :
1./ Beszámoló a könyvtár, közösségi ház 2017. évi tevékenységéről
Előadó: Ács Szilvia könyvtár, közösségi ház vezető

2./ Vegyes, aktuális ügyek.
a.) 2019. évben kötelezően elvégzendő vízikönymű-vagyon vagyonértékelése
b.) Vigántpetend, Kapolcs ivóvízellátó víziközmű-rendszer 2019-2033. időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervének véleményezése
c.) Hegyesd szennyvízelvezető és – tisztító víziközmű-rendszer 2019-2033. időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervének véleményezése
d.) Házi szennyvízbeemelő energia ellátása
e.) szociális célú tüzelőanyag vásárlásához támogatás igénylése
f.) Monostorapáti és Hegyesd községek Óvodai Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodás Módosításának jóváhagyása
Előadó: Győriványi Dániel polgármester

Vigántpetend , 2018.augusztus 10.

Győriványi Dániel
polgármester

Az előterjesztések itt olvashatóak.