VIGÁNTPETEND TELEPÜLÉS HONLAPJA

Meghívó a 2017. szeptember 26-i rendes nyilvános testületi ülésre

2017. szeptember 22.

Vigántpetend     község Önkormányzata Képviselő-testülete

2017. szeptember 26-én (kedden) 18  órai kezdettel

rendes nyilvános ülést  tart , melyre tisztelettel meghívom.

Ülés helye: Többfunkciós Közösségi Ház Vigántpetend, Kossuth u. 34.

Napirend előtt:    
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott hatáskörben hozott döntésekről, fontosabb intézkedésekről

Napirend:
1./ Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete  önkormányzati rendelete Vigántpetend   község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2014.(XI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Győriványi Dániel polgármester

2./ Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete  önkormányzati rendelete a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges számú választópolgárok számáról
Előadó: Győriványi Dániel polgármester

3./ Beszámoló a közrend, közbiztonság helyzetéről
Előadó: Szőllősi Péter  körzeti megbízott
        
4./ Beszámoló az egészségügy helyzetéről   
Előadó: dr.Tóth József háziorvos

5./ Vegyes, aktuális ügyek
a.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez csatlakozás
b.) Haszonkölcsön szerződés elfogadása
c.) Lukács Károlyné bolt bérletére vonatkozó kérelme
d.) Iskolai körzethatár véleményezése
e.) Vis maior pályázat, kivitelező kiválasztása
Előadó: Győriványi Dániel polgármester

Vigántpetend , 2017. szeptember 18.

Győriványi Dániel   
polgármester

Az  előterjesztések itt olvashatóak

Meghívó a 2017. szeptember 05-i rendkívüli nyilvános testületi ülésre

2017. augusztus 30.

Vigántpetend  község Önkormányzatának Képviselőtestülete

2017. szeptember 5-én (kedden)  18  órai kezdettel

rendkívüli nyilvános ülését tart, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Többfunkciós Közösségi Ház Vigántpetend, Kossuth u.34.

N a p i r e n d :   
1./ Vegyes, aktuális ügyek
 a.) Vigántpetend, Kapolcs ivóvízellátó víziközmű-rendszer üzemeltetési szerződés elfogadása  
 b.) Vigántpetend, Kapolcs ivóvízellátó víziközmű-rendszer 2018-2032. időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervének véleményezése
 c.) Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatására pályázat benyújtása
 d.) Monostorapáti Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatási kérelme
Előadó: Győriványi Dániel polgármester
 
            
Vigántpetend , 2017.augusztus 29.
    
Győriványi Dániel
polgármester

Az  előterjesztések itt olvashatóak

Pályázati felhívás – Pénzügyi ügyintéző I. és II. munkakör betöltésére

2017. augusztus 17.

Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal

pályázatot hirdet

Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal

pénzügyi ügyintéző I. és pénzügyi ügyintéző II.

munkakör betöltésére.

 

Az I. pályázat további részletei itt olvashatóak.

Az II. pályázat további részletei itt olvashatóak.

Meghívó a 2017. augusztus 15-i rendes nyilvános testületi ülésre

2017. augusztus 10.

Vigántpetend  község Önkormányzatának Képviselőtestülete

2017. augusztus 15-én (kedden)  18   órai kezdettel

rendes nyilvános ülését tart, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Többfunkciós Közösségi Ház Vigántpetend, Kossuth u. 34.

N a p i r e n d :  
1./ A szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 2/2015.(II.27.)önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Győriványi Dániel polgármester

2./ Vegyes, aktuális ügyek
a.) szociális célú tüzelőanyag vásárlásához támogatás igénylése
b.) Vigántpetend, Kapolcs ivóvízellátó víziközmű-rendszer üzemeltetési szerződés elfogadása  
c.) Vigántpetend, Kapolcs ivóvízellátó víziközmű-rendszer 2018-2032. időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervének véleményezése
d.) Hegyesd szennyvízelvezető és ? tisztító víziközmű-rendszer 2018-2032.  időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervének véleményezése
Előadó: Győriványi Dániel polgármester

Vigántpetend , 2017.augusztus 10.
 
Győriványi Dániel
polgármester

Az  előterjesztések itt olvashatóak