VIGÁNTPETEND TELEPÜLÉS HONLAPJA

Meghívó a 2020. február 06-i rendes nyilvános testületi ülésre

Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete

2020. február 6.-án (csütörtökön) 18 órai kezdettel

rendes nyilvános ülést tart , melyre tisztelettel meghívom.

Ülés helye: Többfunkciós Közösségi Ház, Kossuth u. 32.

Napirend:
1./ Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.20.)önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Győriványi Dániel polgármester

2./ Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. évi költségvetése
Előadó: Győriványi Dániel polgármester

3./ Beszámoló a közrend, közbiztonság helyzetéről
Előadó: Szőllősi Péter körzeti megbízott

4./ Beszámoló a Polgárőr és Hagyományőrző Egyesület tevékenységéről
Előadó: Korponai László egyesület elnöke

5./ Vegyes, aktuális ügyek.
a.) Kötelező felvételt biztosító általános iskola körzethatár véleményezés
b.) Polgármesteri Iroda felújítása
c.) Nyári tábor támogatási kérelme
d.) Polgárőr és Hagyományőrző Egyesület támogatási kérelme
e.) Veszprém Megyei Falugondnokok Egyesülete támogatási kérelme
Előadó: Győriványi Dániel polgármester

Vigántpetend, 2020. január 23.

Győriványi Dániel
polgármester

Az előterjesztések itt olvashatóak.