VIGÁNTPETEND TELEPÜLÉS HONLAPJA

Meghívó a 2019. május 21-i rendes nyilvános testületi ülésre

Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete

2019. május 21-én (kedden) 18 órai kezdettel

rendes nyilvános ülést tart , melyre tisztelettel meghívom.

Ülés helye: Többfunkciós Közösségi Ház, Kossuth u.32.

Napirend:
1./ Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. évi költségvetésének zárszámadása
Előadó: Győriványi Dániel polgármester

2./ Vigántpetend Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelet tervezete a településkép védelméről szóló 3/2018.(III.31.)önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Győriványi Dániel polgármester

3./ Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak átfogó értékelése
Előadó: Győriványi Dániel polgármester

4./ Vegyes, aktuális ügyek.
a.) Belső ellenőrzés összefoglaló jelentésének elfogadás
b.) Adatvédelmi tisztviselő biztosítására szolgáltatási ajánlat
Előadó: Győriványi Dániel polgármester

Vigántpetend, 2019. május 14.

Győriványi Dániel
polgármester

Az előterjesztések itt olvashatóak.