VIGÁNTPETEND TELEPÜLÉS HONLAPJA

Meghívó a 2018. október 09-i rendes nyilvános testületi ülésre

Vigántpetend község Önkormányzatának Képviselőtestülete

2018. október 9-én /kedden/ 18 órai kezdettel

rendes nyilvános ülését tart, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Többfunkciós Közösségi Ház Vigántpetend, Kossuth u.34.

Napirend előtt:
Tájékoztató a lejárt határidejű határozat végrehajtásáról, átruházott hatáskörben hozott döntésekről, két ülés között tett fontosabb intézkedésekről.

Napirend:
1./ Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelet tervezete a természetbeni ellátásban nyújtott szociális célú tűzifa juttatásról szóló 6/2013.(XI.30. önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Győriványi Dániel polgármester

2./ Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelet tervezete Vigántpetend község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 2/2005.(II.18) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Győriványi Dániel polgármester

3./ Beszámoló a közrend, közbiztonság helyzetéről
Előadó: Szöllősi Péter körzeti megbízott

4./ Beszámoló a Polgárőr Egyesület Kapolcs tevékenységéről
Előadó: Korponai László egyesület elnöke

5./ Beszámoló az egészségügy helyzetéről
Előadó: dr. Tóth József háziorvos

6./ Vegyes, aktuális ügyek
a.) Iskolai körzethatár véleményezése
Előadó: Győriványi Dániel polgármester

Vigántpetend , 2018.szeptember 24.

Győriványi Dániel
polgármester

Az előterjesztések itt olvashatóak.