VIGÁNTPETEND TELEPÜLÉS HONLAPJA

Meghívó a 2018. március 27-i rendes nyilvános testületi ülésre

Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete

2018. március 27-én (kedden ) 18 órai kezdettel

rendes nyilvános ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Ülés helye: Többfunkciós Közösségi Ház Vigántpetend, Kossuth u.34.

Napirend előtt: Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott hatáskörben hozott döntésekről, fontosabb intézkedésekről

Napirend:
1./ Településképi rendelet elfogadása
Előadó: Győriványi Dániel polgármester

2./ Tájékoztató Vigántpetend Jövőjéért Alapítvány munkájáról
Előadó: Bácsi Károly kuratórium elnöke

3./ Közbeszerzési Terv elfogadása
Előadó: Győriványi Dániel polgármester

4./ Vegyes, aktuális ügyek
a.) Tájékoztató törvényességi felhívásról
b.) Veszprém Megyei Falugondnoki Egyesület támogatási kérelme
Előadó: Győriványi Dániel polgármester

Megjelenésére feltétlen számítok!

Vigántpetend, 2018. március 20.

Győriványi Dániel
polgármester

Az  előterjesztések itt olvashatóak