VIGÁNTPETEND TELEPÜLÉS HONLAPJA

Meghívó a 2018. december 11-i rendes nyilvános testületi ülésre

Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete

2018. december 11-én (kedden ) 18 órai kezdettel

rendes nyilvános ülést tart , melyre tisztelettel meghívom.

Ülés helye: Kultúrház Vigántpetend, Petőfi u.18.

Napirend előtt:
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott hatáskörben hozott döntésekről, fontosabb intézkedésekről

Napirend:
1./ Beszámoló a Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi munkájáról
Előadó: Takács Lászlóné jegyző

2./ Tájékoztató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó kötelező helyi közszolgáltatás tapasztalatairól
Előadó: Győriványi Dániel polgármester

3./ Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. évi Munkaterve
Előadó: Győriványi Dániel polgármester

4./ Vegyes, aktuális ügyek
a.) 2019. évre szóló belső ellenőrzési terv elfogadása
Előadó: Győriványi Dániel polgármester

Vigántpetend, 2018. december 3.

Győriványi Dániel
polgármester

Az előterjesztések itt olvashatóak.