VIGÁNTPETEND TELEPÜLÉS HONLAPJA

Meghívó a 2018. augusztus 15-i rendes nyilvános testületi ülésre

Vigántpetend község Önkormányzatának Képviselőtestülete

2018. augusztus 15.-én /szerdán/ 9 órai kezdettel

rendes nyilvános ülését tart, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal Monostorapáti, Petőfi u.123.

N a p i r e n d :
1./ Beszámoló a könyvtár, közösségi ház 2017. évi tevékenységéről
Előadó: Ács Szilvia könyvtár, közösségi ház vezető

2./ Vegyes, aktuális ügyek.
a.) 2019. évben kötelezően elvégzendő vízikönymű-vagyon vagyonértékelése
b.) Vigántpetend, Kapolcs ivóvízellátó víziközmű-rendszer 2019-2033. időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervének véleményezése
c.) Hegyesd szennyvízelvezető és – tisztító víziközmű-rendszer 2019-2033. időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervének véleményezése
d.) Házi szennyvízbeemelő energia ellátása
e.) szociális célú tüzelőanyag vásárlásához támogatás igénylése
f.) Monostorapáti és Hegyesd községek Óvodai Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodás Módosításának jóváhagyása
Előadó: Győriványi Dániel polgármester

Vigántpetend , 2018.augusztus 10.

Győriványi Dániel
polgármester

Az előterjesztések itt olvashatóak.