Meghívó a 2017. szeptember 26-i rendes nyilvános testületi ülésre

Vigántpetend     község Önkormányzata Képviselő-testülete

2017. szeptember 26-én (kedden) 18  órai kezdettel

rendes nyilvános ülést  tart , melyre tisztelettel meghívom.

Ülés helye: Többfunkciós Közösségi Ház Vigántpetend, Kossuth u. 34.

Napirend előtt:    
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott hatáskörben hozott döntésekről, fontosabb intézkedésekről

Napirend:
1./ Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete  önkormányzati rendelete Vigántpetend   község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2014.(XI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Győriványi Dániel polgármester

2./ Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete  önkormányzati rendelete a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges számú választópolgárok számáról
Előadó: Győriványi Dániel polgármester

3./ Beszámoló a közrend, közbiztonság helyzetéről
Előadó: Szőllősi Péter  körzeti megbízott
        
4./ Beszámoló az egészségügy helyzetéről   
Előadó: dr.Tóth József háziorvos

5./ Vegyes, aktuális ügyek
a.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez csatlakozás
b.) Haszonkölcsön szerződés elfogadása
c.) Lukács Károlyné bolt bérletére vonatkozó kérelme
d.) Iskolai körzethatár véleményezése
e.) Vis maior pályázat, kivitelező kiválasztása
Előadó: Győriványi Dániel polgármester

Vigántpetend , 2017. szeptember 18.

Győriványi Dániel   
polgármester

Az  előterjesztések itt olvashatóak