VIGÁNTPETEND TELEPÜLÉS HONLAPJA

Meghívó a 2017. október 24-i rendkívüli nyilvános testületi ülésre

Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete

2017. október 24-án (kedd) 18  órai kezdettel

rendkívüli nyilvános ülést  tart , melyre tisztelettel meghívom.

Ülés helye:    Többfunkciós Közösségi Ház Vigántpetend, Kossuth u. 32.

Napirend:
1./ Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete  önkormányzati rendelet tervezete a reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésének alkalmazásának követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról és a településképi bejelentési eljárásról
Előadó: Győriványi Dániel polgármester

2./ Vegyes, aktuális ügyek
a.) Belső ellenőrzési terv elfogadása
b.) Vigántpetend 061 hrsz-u út felújítására hozott határozat módosítása
Előadó: Győriványi Dániel polgármester

Vigántpetend, 2017. október 16.

Győriványi Dániel   
polgármester

Az  előterjesztések itt olvashatóak