Meghívó a 2017. május 10-i rendes nyilvános testületi ülésre

Vigántpetend  község Önkormányzatának Képviselőtestülete

2017. május 10-én  /szerdán/ 18 órai kezdettel

rendes nyilvános ülését tart, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Többfunkciós Közösségi Ház Vigántpetend, Kossuth u. 34.

Napirend előtt:
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott hatáskörben hozott döntésekről, fontosabb intézkedésekről.

N a p i r e n d :  
1./ Vigántpetend  község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetésének zárszámadásáról
Előadó: Győriványi Dániel polgármester

2./ Vigántpetend  község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati  rendelet tervezete a partneri egyeztetés szabályairól
Előadó: Győriványi Dániel polgármester
 
3./ Vigántpetend  község Önkormányzata Képviselő-testületének  önkormányzati rendelet tervezete a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn túli házasságkötés létesítésének engedélyezéséről és az ezért járó többletszolgáltatás  ellentételezéséről
Előadó: Győriványi Dániel polgármester

4./ Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak átfogó értékelése  
Előadó: Győriványi Dániel polgármester

5./ Vegyes, aktuális ügyek.  
a.) 2016. évi belső ellenőrzésről szóló éves összefoglaló jelentés
b.) Vigántpetend 061 hrsz-u út helyreállítása vis maior keretből
c.) Településképi Arculati Kézikönyv és helyi rendelet készítése
Előadó: Győriványi Dániel polgármester   
            
Vigántpetend , 2017.május 3.      

Győriványi Dániel
polgármester

Az  előterjesztések itt olvashatóak