Meghívó a 2017. február 14-i rendes nyilvános testületi ülésre

Vigántpetend  község Önkormányzata Képviselő-testülete

2017. február 14.-én (kedden) 18   órai kezdettel

rendes nyilvános ülést  tart , melyre tisztelettel meghívom.

Ülés helye:  Többfunkciós Közösségi Ház, Kossuth u.32.

Napirend előtt: Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott hatáskörben hozott döntésekről, fontosabb intézkedésekről.

Napirend:
1./ Vigántpetend  község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(II.10.)önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Kardos Tibor alpolgármester

2./ Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. évi költségvetése
Előadó: Kardos Tibor alpolgármester

3./ Vegyes, aktuális ügyek.
a.) iskolai körzethatár véleményezése
b.) Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP  rendszer országos kiterjesztéséhez” című felhívásra beadandó  pályázathoz
c.) Nap Kör Alapítvány támogatási kérelme
d.) Kapolcs-Vigántpetend Egészségügyi Alapítvány támogatási kérelme
e.) Veszprém és Térsége Szennyvízelvezetési és – kezelési Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás módosítása.
Előadó: Kardos Tibor alpolgármester

Vigántpetend  , 2017. január 19.

Kardos Tibor   
alpolgármester

>>Előterjesztések megtekintése<<<