VIGÁNTPETEND TELEPÜLÉS HONLAPJA

Meghívó a 2019. február 12-i rendes nyilvános testületi ülésre

2019. február 05.

Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete

2019. február 12.-én (kedden) 18 órai kezdettel

rendes nyilvános ülést tart , melyre tisztelettel meghívom.

Ülés helye: Többfunkciós Közösségi Ház, Kossuth u.32.

Napirend:
1./ Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.(II.25.)önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Győriványi Dániel polgármester

2./ Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. évi költségvetése
Előadó: Győriványi Dániel polgármester

3./ Beszámoló a közrend, közbiztonság helyzetéről
Előadó: Szőllősi Péter körzeti megbízott

4./ Beszámoló a Polgárőr Egyesület Kapolcs tevékenységéről
Előadó: Korponai László egyesület elnöke

5./ Vegyes, aktuális ügyek.
a.) Kötelező felvételt biztosító általános iskola körzethatár véleményezés
b.) Polgárőr Egyesület Kapolcs támogatási kérelme
c.) Vigántpetend vízkár elhárítási tervének felülvizsgálata
e.) Bölcsődei feladat-ellátási szerződés felmondása
f.) Józsa István telek-határ rendezési ügye
Előadó: Győriványi Dániel polgármester

Vigántpetend , 2019. január 22.

Győriványi Dániel
polgármester

Az előterjesztések itt olvashatóak.

Meghívó a 2018. december 17-i rendkívűli nyilvános testületi ülésre

2018. december 13.

Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete

2018. december 17-én (hétfőn ) 8,15 órai kezdettel

rendkívüli nyilvános ülést tart , melyre tisztelettel meghívom.

Ülés helye: Többfunkciós Közösségi Ház Vigántpetend,Kossuth u.34.

Napirend:
1./ Vigántpetend község Önkormányzata 2018-2023 évre vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi Programjának elfogadása
Előadó: Győriványi Dániel polgármester

2./ Vegyes, aktuális ügyek
a.) Banki szolgáltatásról tájékoztatás,döntés
Előadó: Győriványi Dániel polgármester

Vigántpetend, 2018. december 12.

Győriványi Dániel
polgármester

Az előterjesztések itt olvashatóak.

Meghívó Közmeghallgatásra – 2018. december 11-én 17:00 óra

2018. december 04.

Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete

2018. december 11-én (kedden) 17 órai kezdettel

közmeghallgatást tart, melyre tisztelettel meghívom.

Ülés helye: Kultúrház Vigántpetend , Petőfi u.18.

Napirend:
1./ Beszámoló az önkormányzat éves gazdálkodásáról, fontosabb intézkedésekről
Előadó: Győriványi Dániel Polgármester

2.) Falugondnok tevékenységéről beszámoló
Előadó: Vámosi István Falugondnok

Vigántpetend , 2018. december 3.

Győriványi Dániel
polgármester

Meghívó a 2018. december 11-i rendes nyilvános testületi ülésre

2018. december 04.

Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete

2018. december 11-én (kedden ) 18 órai kezdettel

rendes nyilvános ülést tart , melyre tisztelettel meghívom.

Ülés helye: Kultúrház Vigántpetend, Petőfi u.18.

Napirend előtt:
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott hatáskörben hozott döntésekről, fontosabb intézkedésekről

Napirend:
1./ Beszámoló a Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi munkájáról
Előadó: Takács Lászlóné jegyző

2./ Tájékoztató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó kötelező helyi közszolgáltatás tapasztalatairól
Előadó: Győriványi Dániel polgármester

3./ Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. évi Munkaterve
Előadó: Győriványi Dániel polgármester

4./ Vegyes, aktuális ügyek
a.) 2019. évre szóló belső ellenőrzési terv elfogadása
Előadó: Győriványi Dániel polgármester

Vigántpetend, 2018. december 3.

Győriványi Dániel
polgármester

Az előterjesztések itt olvashatóak.