Meghívó a 2017. október 24-i rendkívüli nyilvános testületi ülésre

Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete

2017. október 24-án (kedd) 18  órai kezdettel

rendkívüli nyilvános ülést  tart , melyre tisztelettel meghívom.

Ülés helye:    Többfunkciós Közösségi Ház Vigántpetend, Kossuth u. 32.

Napirend:
1./ Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete  önkormányzati rendelet tervezete a reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésének alkalmazásának követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról és a településképi bejelentési eljárásról
Előadó: Győriványi Dániel polgármester

2./ Vegyes, aktuális ügyek
a.) Belső ellenőrzési terv elfogadása
b.) Vigántpetend 061 hrsz-u út felújítására hozott határozat módosítása
Előadó: Győriványi Dániel polgármester

Vigántpetend, 2017. október 16.

Győriványi Dániel   
polgármester

Az  előterjesztések itt olvashatóak

Kategória: Hírek |

Bursa Hungarica 2018 pályázat

Bursa Hungarica 2018 Pályázati kiirás “A”

Bursa Hungarica 2018 Pályázati kiirás “B”

Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat kötelező mellékleteihez való kiegészítés

Kategória: Hírek |

Meghívó a 2017. szeptember 26-i rendes nyilvános testületi ülésre

Vigántpetend     község Önkormányzata Képviselő-testülete

2017. szeptember 26-én (kedden) 18  órai kezdettel

rendes nyilvános ülést  tart , melyre tisztelettel meghívom.

Ülés helye: Többfunkciós Közösségi Ház Vigántpetend, Kossuth u. 34.

Napirend előtt:    
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott hatáskörben hozott döntésekről, fontosabb intézkedésekről

Napirend:
1./ Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete  önkormányzati rendelete Vigántpetend   község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2014.(XI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Győriványi Dániel polgármester

2./ Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete  önkormányzati rendelete a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges számú választópolgárok számáról
Előadó: Győriványi Dániel polgármester

3./ Beszámoló a közrend, közbiztonság helyzetéről
Előadó: Szőllősi Péter  körzeti megbízott
        
4./ Beszámoló az egészségügy helyzetéről   
Előadó: dr.Tóth József háziorvos

5./ Vegyes, aktuális ügyek
a.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez csatlakozás
b.) Haszonkölcsön szerződés elfogadása
c.) Lukács Károlyné bolt bérletére vonatkozó kérelme
d.) Iskolai körzethatár véleményezése
e.) Vis maior pályázat, kivitelező kiválasztása
Előadó: Győriványi Dániel polgármester

Vigántpetend , 2017. szeptember 18.

Győriványi Dániel   
polgármester

Az  előterjesztések itt olvashatóak

Kategória: Hírek |

Meghívó a 2017. szeptember 05-i rendkívüli nyilvános testületi ülésre

Vigántpetend  község Önkormányzatának Képviselőtestülete

2017. szeptember 5-én (kedden)  18  órai kezdettel

rendkívüli nyilvános ülését tart, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Többfunkciós Közösségi Ház Vigántpetend, Kossuth u.34.

N a p i r e n d :   
1./ Vegyes, aktuális ügyek
 a.) Vigántpetend, Kapolcs ivóvízellátó víziközmű-rendszer üzemeltetési szerződés elfogadása  
 b.) Vigántpetend, Kapolcs ivóvízellátó víziközmű-rendszer 2018-2032. időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervének véleményezése
 c.) Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatására pályázat benyújtása
 d.) Monostorapáti Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatási kérelme
Előadó: Győriványi Dániel polgármester
 
            
Vigántpetend , 2017.augusztus 29.
    
Győriványi Dániel
polgármester

Az  előterjesztések itt olvashatóak

Kategória: Hírek |