VIGÁNTPETEND TELEPÜLÉS HONLAPJA

Meghívó a 2018. március 27-i rendes nyilvános testületi ülésre

2018. március 21.

Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete

2018. március 27-én (kedden ) 18 órai kezdettel

rendes nyilvános ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Ülés helye: Többfunkciós Közösségi Ház Vigántpetend, Kossuth u.34.

Napirend előtt: Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott hatáskörben hozott döntésekről, fontosabb intézkedésekről

Napirend:
1./ Településképi rendelet elfogadása
Előadó: Győriványi Dániel polgármester

2./ Tájékoztató Vigántpetend Jövőjéért Alapítvány munkájáról
Előadó: Bácsi Károly kuratórium elnöke

3./ Közbeszerzési Terv elfogadása
Előadó: Győriványi Dániel polgármester

4./ Vegyes, aktuális ügyek
a.) Tájékoztató törvényességi felhívásról
b.) Veszprém Megyei Falugondnoki Egyesület támogatási kérelme
Előadó: Győriványi Dániel polgármester

Megjelenésére feltétlen számítok!

Vigántpetend, 2018. március 20.

Győriványi Dániel
polgármester

Az  előterjesztések itt olvashatóak

Óvodavezetői pályázat

2018. március 09.

Monostorapáti és Hegyesd Községek Óvodai lntézményfenntartó Társulása
a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.§ alapján pályázatot hirdet
Monostorapáti Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda
Óvodavezető (magasabb vezető)
munkakör betöltésére

A pályázat részletes leírása itt olvasható. (PDF formátumban)

Meghívó a 2018. február 13-i rendes nyilvános testületi ülésre

2018. február 07.

Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete

2018. február 13.-án (kedden) 18 órai kezdettel

rendes nyilvános ülést tart , melyre tisztelettel meghívom.

Ülés helye: Többfunkciós Közösségi Ház Vigántpetend, Kossuth u. 34.

Napirend:
1./ Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II.20.)önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Győriványi Dániel polgármester

2./ Vigántpetend község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének elfogadása
Előadó: Győriványi Dániel polgármester

3./ Vegyes, aktuális ügyek.
a.) Törvényességi felhívás Településképi Rendelet megalkotása ügyében
b.) Kötelező felvételt biztosító általános iskola körzethatár véleményezés
c.) HEP. felülvizsgálata
d.) A Völgy Turisztikai Egyesület tevékenységéről beszámoló
e.) Polgárőr Egyesület Kapolcs támogatási kérelme
Előadó: Győriványi Dániel polgármester

Vigántpetend , 2018. február 5.

Győriványi Dániel
polgármester

 

Az  előterjesztések itt olvashatóak

Monostorapáti és Hegyesd Községek Óvodai Intézményfenntartó Társulása rendes nyilvános ülése – 2018. január 31.

2018. január 25.

Monostorapáti és Hegyesd Községek Óvodai Intézményfenntartó Társulása

2018. január 31-én (szerdán) 18 órai

kezdettel rendes nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal Tanácsterme
(8296 Monostorapáti, Petőfi u.123.)

Napirend:
1./ Monostorapáti és Hegyesd községek Óvodai Intézményfenntartó Társulás és a Monostorapáti Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda 2017. évi költségvetésének módosítása
Előadó:
Takács Péter társulási tanács elnöke
Sztrik Emilné óvodavezető

2./ Monostorapáti és Hegyesd községek Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2018. évi költségvetése
Előadó: Takács Péter társulási tanács elnöke

3./ Monostorapáti Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda 2018. évi költségvetése
Előadó:
Takács Péter társulási tanács elnöke
Sztrik Emilné óvodavezető

4./ Sztrik Emilné óvodavezető közalkalmazotti jogviszonyának megszűntetése, intézményvezetői megbízás visszavonása
Előadó: Takács Péter társulási tanács elnöke

5./ Monostorapáti Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda Óvodavezető munkakör betöltésére pályázat kiírása, Szakértői Bizottság kijelölése
Előadó: Takács Péter társulási tanács elnöke

Megjelenésére a napirend fontossága miatt feltétlen számítok!

Monostorapáti, 2018. január 22.

Takács Péter
Társulási Tanács elnöke

Előterjesztések megtekintése.