Hirdetmény – helyi lakáscélú támogatás benyújtására

H i r d e t m é n y

Értesítem a község lakosságát, hogy a 6/2017./VI.16./ önkormányzati rendelet alapján helyi lakáscélú támogatás benyújtására van lehetőség.

Helyi támogatásban részesíthetők: Lakásépítők, felújítók, lakásvásárlók.

Kérelem benyújtásának határideje: 2017. június 30.

Támogatás mértéke: legfeljebb 200.000.-ft.

Visszafizetés ideje: Megállapodás szerint legkésőbb 3 év

A hirdetmény itt olvasható.

Kategória: Hírek |

Álláshirdetés – igazgatási előadó

Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal pályázatot hirdet

igazgatási előadó

munkakör betöltésére.

A pályázat itt olvasható.

Kategória: Hírek |

Meghívó a 2017. május 10-i rendes nyilvános testületi ülésre

Vigántpetend  község Önkormányzatának Képviselőtestülete

2017. május 10-én  /szerdán/ 18 órai kezdettel

rendes nyilvános ülését tart, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Többfunkciós Közösségi Ház Vigántpetend, Kossuth u. 34.

Napirend előtt:
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott hatáskörben hozott döntésekről, fontosabb intézkedésekről.

N a p i r e n d :  
1./ Vigántpetend  község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetésének zárszámadásáról
Előadó: Győriványi Dániel polgármester

2./ Vigántpetend  község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati  rendelet tervezete a partneri egyeztetés szabályairól
Előadó: Győriványi Dániel polgármester
 
3./ Vigántpetend  község Önkormányzata Képviselő-testületének  önkormányzati rendelet tervezete a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn túli házasságkötés létesítésének engedélyezéséről és az ezért járó többletszolgáltatás  ellentételezéséről
Előadó: Győriványi Dániel polgármester

4./ Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak átfogó értékelése  
Előadó: Győriványi Dániel polgármester

5./ Vegyes, aktuális ügyek.  
a.) 2016. évi belső ellenőrzésről szóló éves összefoglaló jelentés
b.) Vigántpetend 061 hrsz-u út helyreállítása vis maior keretből
c.) Településképi Arculati Kézikönyv és helyi rendelet készítése
Előadó: Győriványi Dániel polgármester   
            
Vigántpetend , 2017.május 3.      

Győriványi Dániel
polgármester

Az  előterjesztések itt olvashatóak

Kategória: Hírek |

Monostorapáti és Hegyesd Községek Óvodai Intézményfenntartó Társulása nyilvános ülése

Monostorapáti és Hegyesd  Községek Óvodai Intézményfenntartó Társulása

2017. április 19-én (szerdán) 19  órai

kezdettel rendes nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal Tanácsterme
(8296 Monostorapáti, Petőfi u.123.)

Napirend:
1./Monostorapáti Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda 2016. évi költségvetésének zárszámadása
Előadó: Sztrik Emilné óvodavezető

2./ Monostorapáti és Hegyesd községek Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2016. évi költségvetésének zárszámadása
Előadó: Takács Péter társulási tanács elnöke
                                           
Megjelenésére a napirend fontossága miatt feltétlen számítok!

Monostorapáti,  2017. április 4.

Takács Péter
társulási tanács elnöke

Az  előterjesztések itt olvashatóak

Kategória: Hírek |