VIGÁNTPETEND TELEPÜLÉS HONLAPJA

Meghívó a 2018. október 17-i Óvodai Intézményfenntartó Társulás rendkívüli nyilvános testületi ülésre

2018. október 11.

Monostorapáti és Hegyesd Községek Óvodai Intézményfenntartó Társulása

2018. október 17-én (szerdán) 18 órai

kezdettel rendkívüli nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Művelődési Ház Monostorapáti, Petőfi u.12.

N a p i r e n d :
1./ Mesevirág Óvoda és Bölcsőde óvodavezető megbízása
Előadó: Takács Péter társulási tanács elnöke

2./ Bölcsődei szolgáltatás biztosítására feladat-ellátási szerződés megkötése
Előadó: Takács Péter társulási tanács elnöke

Megjelenésére a napirend fontossága miatt feltétlen számítok!

Monostorapáti, 2018. október 2.

Takács Péter
társulási tanács elnöke

Az  előterjesztések itt olvashatóak

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019

2018. október 05.

Vigántpetend Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával
együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2019. évre
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára

“A” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

“B” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

NYILATKOZAT

MELLÉKLET

Meghívó a 2018. október 09-i rendes nyilvános testületi ülésre

2018. október 02.

Vigántpetend község Önkormányzatának Képviselőtestülete

2018. október 9-én /kedden/ 18 órai kezdettel

rendes nyilvános ülését tart, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Többfunkciós Közösségi Ház Vigántpetend, Kossuth u.34.

Napirend előtt:
Tájékoztató a lejárt határidejű határozat végrehajtásáról, átruházott hatáskörben hozott döntésekről, két ülés között tett fontosabb intézkedésekről.

Napirend:
1./ Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelet tervezete a természetbeni ellátásban nyújtott szociális célú tűzifa juttatásról szóló 6/2013.(XI.30. önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Győriványi Dániel polgármester

2./ Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelet tervezete Vigántpetend község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 2/2005.(II.18) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Győriványi Dániel polgármester

3./ Beszámoló a közrend, közbiztonság helyzetéről
Előadó: Szöllősi Péter körzeti megbízott

4./ Beszámoló a Polgárőr Egyesület Kapolcs tevékenységéről
Előadó: Korponai László egyesület elnöke

5./ Beszámoló az egészségügy helyzetéről
Előadó: dr. Tóth József háziorvos

6./ Vegyes, aktuális ügyek
a.) Iskolai körzethatár véleményezése
Előadó: Győriványi Dániel polgármester

Vigántpetend , 2018.szeptember 24.

Győriványi Dániel
polgármester

Az előterjesztések itt olvashatóak.