Vadászterületek határainak megállapítása – határozat

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodása Főosztály tájékoztatja az érintett földtulajdonosokat, hogy a hirdetményben felsorolt határozatai jogerőre emelkedtek.

VEH/001/1283-1/2016 számú határozat innen tölthető le.

VEH/001/1283-2/2016 számú határozat innen tölthető le.

Kategória: Hírek |

Csoromfölde 071/1 Hrsz. területre vonatkozó – Vigántpetend településrendezési tervének módosítását érintő „Véleményezési tervdokumentáció”

Tájékoztatom a falu lakosságát, érdekképviseleti, – civil szervezeteket és az Egyházközség vezetését, hogy elkészült a Csoromfölde 071/1 Hrsz. területre vonatkozó – Vigántpetend településrendezési tervének módosítását érintő „Véleményezési tervdokumentáció”.

A szakmai anyag letölthető a www.vigantpetend.hu honlapról, illetve az Önkormányzati Hivatal helyiségen megtekinthető.

A vélemények és észrevételek 2016. június 22-ig tehetők meg szóban és írásban. (vigantpetend@freemail.hu)

>> TERVDOKUMENTÁCIÓ LETÖLTÉSE <<

Vigántpetend, 2016. május 30.

Nemoda István

Kategória: Hírek |

Vadászterület határának megállapítása

A 302050-513 számú vadászterület határának megállapítása

A 304750-513 számú vadászterület határának megállapítása

Kategória: Hírek |

Meghívó a 2016. május 19-i rendes nyilvános testületi ülésre

Vigántpetend  község Önkormányzata Képviselő-testülete

2016. május 19-én (csütörtökön) 17,30  órai kezdettel

rendes  nyilvános ülést  tart , melyre tisztelettel meghívom.

Ülés helye:  Többfunkciós Közösségi Ház, Kossuth u.32.

Napirend előtt: Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott hatáskörben hozott döntésekről, fontosabb intézkedésekről.

Napirend:
1./ Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetésének zárszámadásáról
Előadó: Nemoda István      polgármester

2./ Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak átfogó értékelése
Előadó: Nemoda István     polgármester

3./ Vegyes, aktuális ügyek.
a.) Kapolcs és Vigántpetendi Művészeti Napok Alapítvány megszűntetése
b.) Balaton-felvidéki Szociális ,Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat létszámcsökkentéssel kapcsolatos pályázat
c.) Balaton-felvidéki Szociális ,Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat  támogatási kérelme nyári táborozáshoz
d.) Pedagógusnap megrendezéséhez támogatás kérése
e.) Vigántpetend 189/8. hrsz-u ingatlan visszavásárlásról  lemondás

Vigántpetend , 2016.május 12.

Nemoda István
polgármester

>>>Előterjesztések megtekintése<<<

Kategória: Hírek |