VIGÁNTPETEND TELEPÜLÉS HONLAPJA

Meghívó a 2019. november 19-i rendes nyilvános testületi ülésre

2019. november 14.

Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete

2019. november 19-én (kedden) 18 órai kezdettel

rendes nyilvános ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Ülés helye: Kultúrház Vigántpetend, Kossuth utca 55.

Napirend előtt:
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott hatáskörben hozott döntésekről, fontosabb intézkedésekről

Napirend:
1./ Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete rendelet tervezete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról
Előadó: Győriványi Dániel polgármester

2./ Beszámoló a Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi munkájáról
Előadó: Takács Lászlóné jegyző

3./ Tájékoztató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó kötelező helyi közszolgáltatás tapasztalatairól
Előadó: Győriványi Dániel polgármester

4./ Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. évi Munkaterve
Előadó: Győriványi Dániel polgármester

5./ Vegyes, aktuális ügyek
a.) 2020. évre szóló belső ellenőrzési terv elfogadása
b.) Turisztikai szakember foglalkoztatásának költsége
c.) Digitális térkép megrendelése
d.) Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás jóváhagyása
Előadó: Győriványi Dániel polgármester

Vigántpetend, 2019. november 7.

Győriványi Dániel
polgármester

Az előterjesztések itt olvashatóak.

Meghívó Közmeghallgatásra – 2019. november 19-én

2019. november 14.

Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete

2019. november 19-én (kedden) 17 órai kezdettel

közmeghallgatást tart, melyre tisztelettel meghívom.

Ülés helye: Kultúrház Vigántpetend, Kossuth utca 55.

Napirend:
1./ Beszámoló az önkormányzat éves gazdálkodásáról, fontosabb intézkedésekről
Előadó: Győriványi Dániel polgármester

2./ Beszámoló a falugondnok munkájáról
Előadó: Ács Szilvia falugondnok

Vigántpetend, 2019. november 13.

Győriványi Dániel
polgármester

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2020

2019. október 01.

Vigántpetend Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával
együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2020. évre
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára

“A” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

“B” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

TÁJÉKOZTATÓ