VIGÁNTPETEND TELEPÜLÉS HONLAPJA

Meghívó Közmeghallgatásra – 2018. december 11-én 17:00 óra

2018. december 04.

Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete

2018. december 11-én (kedden) 17 órai kezdettel

közmeghallgatást tart, melyre tisztelettel meghívom.

Ülés helye: Kultúrház Vigántpetend , Petőfi u.18.

Napirend:
1./ Beszámoló az önkormányzat éves gazdálkodásáról, fontosabb intézkedésekről
Előadó: Győriványi Dániel Polgármester

2.) Falugondnok tevékenységéről beszámoló
Előadó: Vámosi István Falugondnok

Vigántpetend , 2018. december 3.

Győriványi Dániel
polgármester

Meghívó a 2018. december 11-i rendes nyilvános testületi ülésre

2018. december 04.

Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete

2018. december 11-én (kedden ) 18 órai kezdettel

rendes nyilvános ülést tart , melyre tisztelettel meghívom.

Ülés helye: Kultúrház Vigántpetend, Petőfi u.18.

Napirend előtt:
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott hatáskörben hozott döntésekről, fontosabb intézkedésekről

Napirend:
1./ Beszámoló a Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi munkájáról
Előadó: Takács Lászlóné jegyző

2./ Tájékoztató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó kötelező helyi közszolgáltatás tapasztalatairól
Előadó: Győriványi Dániel polgármester

3./ Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. évi Munkaterve
Előadó: Győriványi Dániel polgármester

4./ Vegyes, aktuális ügyek
a.) 2019. évre szóló belső ellenőrzési terv elfogadása
Előadó: Győriványi Dániel polgármester

Vigántpetend, 2018. december 3.

Győriványi Dániel
polgármester

Az előterjesztések itt olvashatóak.

 

Kérelem a kutak fennmaradási engedélyéhez

2018. október 31.

Letölthető a KÉRELEM a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó kutak vízjogi üzemeltetési és fennmaradási engedélyezési eljáráshoz.

Innen tölthető le:  http://www.vigantpetend.hu/onkormanyzat/dokumentumok/

Meghívó a 2018. október 17-i Óvodai Intézményfenntartó Társulás rendkívüli nyilvános testületi ülésre

2018. október 11.

Monostorapáti és Hegyesd Községek Óvodai Intézményfenntartó Társulása

2018. október 17-én (szerdán) 18 órai

kezdettel rendkívüli nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Művelődési Ház Monostorapáti, Petőfi u.12.

N a p i r e n d :
1./ Mesevirág Óvoda és Bölcsőde óvodavezető megbízása
Előadó: Takács Péter társulási tanács elnöke

2./ Bölcsődei szolgáltatás biztosítására feladat-ellátási szerződés megkötése
Előadó: Takács Péter társulási tanács elnöke

Megjelenésére a napirend fontossága miatt feltétlen számítok!

Monostorapáti, 2018. október 2.

Takács Péter
társulási tanács elnöke

Az  előterjesztések itt olvashatóak