VIGÁNTPETEND TELEPÜLÉS HONLAPJA

Meghívó a 2017. november 23-i rendes nyilvános testületi ülésre

2017. november 18.

Vigántpetend  község Önkormányzatának Képviselőtestülete

2017. november 23-án (csütörtökön)  18   órai kezdettel

rendes nyilvános ülését tart, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye:  Kultúrház Vigántpetend, Petőfi u.18.

Napirend előtt:
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott hatáskörben hozott döntésekről, fontosabb intézkedésekről
 
Napirend:     
1./ Beszámoló a Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi munkájáról
Előadó: Takács Lászlóné jegyző

2./ Tájékoztató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó kötelező helyi közszolgáltatás tapasztalatairól
Előadó: Győriványi Dániel    polgármester

3./ Vigántpetend     község Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. évi Munkaterve
Előadó: Győriványi Dániel  polgármester

4./ Vegyes, aktuális ügyek
a.) Hulladékszállító edény beszerzése
b.) Traktor bérleti díjának meghatározása
Előadó: Győriványi Dániel polgármester

            
Vigántpetend , 2017.november  14.

Győriványi Dániel
polgármester

Az  előterjesztések itt olvashatóak

Meghívó közmeghallgatásra – 2017. november 23.

2017. november 18.

Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete

2017. november 23-án (csütörtökön) 17 órai kezdettel

közmeghallgatást tart , melyre tisztelettel meghívom.

Ülés helye:  Kultúrház  Vigántpetend, Petőfi u. 18.

Napirend:
1./ Beszámoló az önkormányzat éves gazdálkodásáról, fontosabb intézkedésekről
Előadó:  Győriványi Dániel     polgármester

2./ Beszámoló a falugondnok tevékenységéről
Előadó: Forberger Krisztián  falugondnok

3./ Településképi Arculati Kézikönyv és Településképi rendelet megalkotásáról előzetes tájékoztatás
Előadó: Győriványi Dániel polgármester  

Vigántpetend  , 2017. november 13.

Győriványi Dániel       
polgármester

Meghívó a 2017. október 24-i rendkívüli nyilvános testületi ülésre

2017. október 18.

Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete

2017. október 24-án (kedd) 18  órai kezdettel

rendkívüli nyilvános ülést  tart , melyre tisztelettel meghívom.

Ülés helye:    Többfunkciós Közösségi Ház Vigántpetend, Kossuth u. 32.

Napirend:
1./ Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete  önkormányzati rendelet tervezete a reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésének alkalmazásának követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról és a településképi bejelentési eljárásról
Előadó: Győriványi Dániel polgármester

2./ Vegyes, aktuális ügyek
a.) Belső ellenőrzési terv elfogadása
b.) Vigántpetend 061 hrsz-u út felújítására hozott határozat módosítása
Előadó: Győriványi Dániel polgármester

Vigántpetend, 2017. október 16.

Győriványi Dániel   
polgármester

Az  előterjesztések itt olvashatóak