Meghívó a 2016. augusztus 25-i rendes nyilvános testületi ülésre

Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete

2016. augusztus 25.-én (csütörtökön) 17.30 órai kezdettel

rendes nyilvános ülést  tart , melyre tisztelettel meghívom.

Ülés helye: Többfunkciós Közösségi Ház, Vigántpetend, Kossuth u. 32.

Napirend előtt:
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott hatáskörben hozott döntésekről

Napirend:
1./ Vigántpetend  község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 8/2014.(IX.22.)önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Nemoda István     polgármester

2./ Vigántpetend  község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati  rendelete az egészségügyi alapellátási körzetekről
Előadó: Nemoda István      polgármester

3./ Beszámoló a többfunkciós közösségi ház, és könyvtár 2015. évi tevékenységéről
Előadó: Ács Szilvia Közösségi ház és Könyvtár vezetője

4./ Beszámoló az egészségügy helyzetéről
Előadó: Dr. Tóth József, háziorvos

5./ Vegyes, aktuális ügyek.
a.) Vigántpetend  ivóvízellátó víziközmű-rendszer,Hegyesd,  szennyvízelvezető és-  tisztító víziközmű rendszer Gördülő Fejlesztési Terv  véleményezése
b.) HÉSZ.véleményezési szakasz lezárása
Előadó:  Nemoda István      polgármester

Vigántpetend , 2016. augusztus 17.

Nemoda István
polgármester

>>Előterjesztések megtekintése<<<

 

Kategória: Hírek |

Vadászterületek határainak megállapítása – határozat

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodása Főosztály tájékoztatja az érintett földtulajdonosokat, hogy a hirdetményben felsorolt határozatai jogerőre emelkedtek.

VEH/001/1283-1/2016 számú határozat innen tölthető le.

VEH/001/1283-2/2016 számú határozat innen tölthető le.

Kategória: Hírek |

Csoromfölde 071/1 Hrsz. területre vonatkozó – Vigántpetend településrendezési tervének módosítását érintő „Véleményezési tervdokumentáció”

Tájékoztatom a falu lakosságát, érdekképviseleti, – civil szervezeteket és az Egyházközség vezetését, hogy elkészült a Csoromfölde 071/1 Hrsz. területre vonatkozó – Vigántpetend településrendezési tervének módosítását érintő „Véleményezési tervdokumentáció”.

A szakmai anyag letölthető a www.vigantpetend.hu honlapról, illetve az Önkormányzati Hivatal helyiségen megtekinthető.

A vélemények és észrevételek 2016. június 22-ig tehetők meg szóban és írásban. (vigantpetend@freemail.hu)

>> TERVDOKUMENTÁCIÓ LETÖLTÉSE <<

Vigántpetend, 2016. május 30.

Nemoda István

Kategória: Hírek |

Vadászterület határának megállapítása

A 302050-513 számú vadászterület határának megállapítása

A 304750-513 számú vadászterület határának megállapítása

Kategória: Hírek |